Informace školní jídelny

Provoz školní jídelny

8:30 – 14:30

Výdej obědů ZŠ

11:45 – 13:45

Výdej do jídlonosičů

11:15 – 11:30

 

Ceny obědů pro školní rok 2023 / 2024

  • Žáci 7 -10 let         33Kč
  • Žáci 11-14 let        35Kč
  • Žáci nad 15 let      37Kč 

Vážení rodiče a strávníci.

Do Masarykovy základní školy se budou dovážet jídla ze školní jídelny ZŠ Pouchov, číslo zařízení je 4566.

1/ Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování.

Na ni kromě základních osobních údajů vyplní závazně dny, ve kterých bude pravidelně odebírat oběd.

Přihláška, pokud nenahlásíte změnu, je trvalá, po celou dobu školní docházky, t. j. 1. – 9. třída.

V den uvedený na přihlášce musí strávník oběd odebrat. Pokud se tak nestane, počítač zaeviduje oběd jako neodebranou stravu. Aby nebyly odečteny peníze, musí být oběd odhlášen.

2/ Vyplněnou přihlášku odevzdejte obratem třídnímu učiteli.

3/ Každý strávník obdrží bezkontaktní klíčenku, nebo čipovou kartu, která platí po celou dobu školní docházky.

4/ Stravné je možné platit třemi způsoby :

a/ platba v hotovosti – platí se v Komerční bance, nám. Osvoboditelů, nebo na ul. Čelakovského, na účet  základní školy 115-527060237/0100,  částka není omezena.
b/ jednorázovým příkazem z vlastního účtu, částka není omezena.
c/ trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 25. každého měsíce.

Doporučujeme zasílat částku minimálně na jeden kalendářní měsíc.

Údaje pro platbu:
číslo účtu: 115-527060237/0100
variabilní symbol: evidenční číslo strávníka
konstantní symbol: 0379

5/ Každý strávník má v systému založeno vlastní konto pod svým evidenčním číslem, proto nelze v případě sourozenců  platit jednou platbou. Platí zásadně jeden strávník – jedna platba – evidenční číslo jako variabilní  symbol.

6/Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda, oběd nebude vydán.

7/Strávníci jsou na následující období přihlášeni automaticky dle údajů na přihlášce. Odhlásit oběd lze nejdéle den předem do 10.00 hod (do 11.00 telefonicky)! Každý den se z konta strávníka odečte cena jednoho přihlášeného oběda.

8/ Za neodhlášenou a neodebranou stravu se náhrada neposkytuje.

9/ Při ztrátě čipu se musí strávník přihlásit u vedoucí výdejny, kde dostane náhradní stravenku. Pokud strávník čip nenajde, musí si zakoupit nový.

Odhlašovat obědy je možné na internetu nebo na telefonech:

ŠJ jih  : 495 211 660 – od 9.30 hod

 

Aktuality z naší školy
Všechny novinky z našich akcí, projektů, výletů a dalších událostí ze života školy
Zobrazit všechny