O naší škole

Přinášíme Vám předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, zájmové vzdělávání, sportovní a umělecké kroužky, školní a závodní stravování.

Škola se nachází v klidné části Hradce Králové – Plotištích, v dosahu městské dopravy. Skládá se ze tří budov. Na hlavní budově Jih je umístěno třináct tříd ZŠ a ředitelství školy. U hlavní budovy je moderní školní hřiště, které slouží i široké veřejnosti. Na severní budově jsou čtyři třídy MŠ se sto dvanácti dětmi, k budově patří nově zrekonstruované dětské hřiště. Součástí celého zařízení je také mateřská škola Plácky, kterou navštěvuje třicet dětí. Tato mateřská škola je zaměřena na environmentální výchovu. Na základní škole fungují tři oddělení školní družiny a velké množství zájmových kroužků. Kurikulárním dokumentem je ŠVP pod názvem „Škola, dílna lidskosti“.

Mezi hlavní priority školy patří klidné prostředí rodinného typu. Velký důraz je kladen na zájmové vzdělávání žáků, především na sportovní a výtvarné činnosti. Naše škola získala titul Volejbalová škola.

92

LET ZKUŠENOSTÍ

40

UČITELŮ, VYCHOVATELŮ

400

DĚTÍ V NAŠÍ PÉČI

15 10

ZASTÁVKA MHD 30m

Naše historie

První zmínky o naší škole jsou z roku 1776. V tomto roce vznikla triviální škola, jedna z nejstarších v královehradeckém okrese. Byla to budova se dvěma učebnami. Vyhovovala svému účelu ještě v roce 1869, kdy byla šestiletá školní docházka změněna v osmiletou. Roku 1886 byla už škola čtyřtřídní a rok nato se po ukončení přístavby začalo vyučovat v 5. třídě. Další přístavba byla dokončena roku 1908. O rok později se vyučovalo už v osmi třídách (pětitřídka s 3 pobočkami). 

Měšťanská škola byla otevřena v roce 1922. Nové školní budovy se Plotiště dočkaly v roce 1932. Od té doby byla základní škola rozdělena na školu severní (1. stupeň) a školu jižní (2. stupeň).